Hem » Vuxen » Samtal/diakoni

Samtal/diakoni

RÅDAS SOCIALA ARBETE

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Svenska kyrkan hjälper människor i fysisk, psykisk och andlig nöd. Alla människor behöver bli älskade och bekräftade.

Diakoni kan beskrivas som den kristna tron omsatt i praktisk handling. Grunden för detta är Guds kärlek och hur Jesus möter oss människor. Uppdraget är att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Att bli sedd och bekräftad kan hela. Att se och bekräfta kan också hela.

Diakoni är kyrkans sociala arbete. Församlingen arbetar med arbetslöshet, psykisk ohälsa, sociala problem, sjukdom, ålderdom, missbruk och ensamhet. Vi möter människor i enskilda samtal och i grupper. Vi erbjuder själavård och hjälp i kontakter med myndigheter.

Om du behöver samtala med någon eller få annat stöd så är du välkommen att höra av dig till våra präster eller vår diakon. De är vana att möta människor i olika situationer och de har tystnadsplikt. Samtalen är kostnadsfria.

Vill du veta mer?
Diakon Katarina Lidman nås på tel 031-338 21 14 eller katarina.lidman@rada.nu