Hem » Vuxen » Diakoni / Någon att tala med

Diakoni / Någon att tala med

DIAKONI / NÅGON ATT TALA MED

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Svenska kyrkan hjälper människor i fysisk, psykisk och andlig nöd. Alla människor behöver bli älskade och bekräftade.

Diakoni är kyrkans sociala arbete. Församlingen arbetar med arbetslöshet, psykisk ohälsa, sociala problem, sjukdom, ålderdom, missbruk och ensamhet. Vi möter människor i enskilda samtal och i grupper. Vi erbjuder själavård och hjälp i kontakter med myndigheter.

Om du behöver någon att tala med eller få annat stöd så är du välkommen att höra av dig till våra präster eller vår diakon. De är vana att möta människor i olika situationer och de har tystnadsplikt. Samtalen kostar ingenting och du binder inte upp dig i något.


Kontakt:

Peter Belsing, diakon
peter.belsing3@svenskakyrkan.se
Tel: 031-338 21 09

Anne Benedictzen, präst
anne.benedictzen@svenskakyrkan.se
Tel: 031- 338 21 08

Cecilia Kehlmeier, präst
cecilia.kehlmeier@svenskakyrkan.se
Tel: 031-338 21 11

Daniel Tisell, kyrkoherde/präst
daniel.tisell@svenskakyrkan.se
Tel: 031- 338 21 22

Karin Karlsson, präst
karin.karlsson5@svenskakyrkan.se
Tel: 031-338 21 13

Diakoni

kan beskrivas som den kristna tron omsatt i praktisk handling. Grunden för detta är Guds kärlek och hur Jesus möter oss människor. Uppdraget är att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Att bli sedd och bekräftad kan hela. Att se och bekräfta kan också hela.