Hem » Vuxen » Diakoni

Diakoni

DIAKONI

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Svenska kyrkan hjälper människor i fysisk, psykisk och andlig nöd. Alla människor behöver bli älskade och bekräftade.

Diakoni är kyrkans sociala arbete. Församlingen arbetar med arbetslöshet, psykisk ohälsa, sociala problem, sjukdom, ålderdom, missbruk och ensamhet. Vi möter människor i enskilda samtal och i grupper. Vi erbjuder själavård och hjälp i kontakter med myndigheter.


Diakon Peter Belsing:

Som diakon har jag ansvar för kyrkans sociala och diakonala arbete. Det handlar om att lyssna på människors behov och att erbjuda stöd och hjälp på olika sätt. Jag vill jobba för att skapa en inkluderande gemenskap där alla känner sig välkomna och sedda.

Lite kortfattat innebär mitt arbete bland annat:

  • att jag i samtal kan stödja människor mentalt och känslomässigt att finna sig själva och en plats i tillvaron.
  • att jag kan vara en länk mellan kyrka och samhälle genom att ha kontakt med socialtjänst, kommun, sjukhus, arbetsförmedling, försäkringskassa och/eller idéburna organisationer.
  • att jag kan organisera och leda sociala aktiviteter för gemenskap och stöd, genom att leda ideella, ordna träffar för ensamma äldre, anordna fritidsaktiviteter för barn och ungdomar eller arrangera studiecirklar och samtalsgrupper i församlingen.
  • att jag ordnar med hembesök eller sjukbesök.
  • att jag kan hjälpa till att söka bidrag och erbjuda rådgivning i ekonomiska frågor, men också via kyrkans diakoni i enstaka fall erbjuda ett begränsat ekonomiskt stöd.
  • att jag leder andakter och medverkar i gudstjänster.

I Råda församling finns flera verksamheter med diakonal inriktning och Peter finns med på såväl Frukostklubben på onsdag.
Vill du kanske hjälpa till med det diakonala arbetet i Råda församling eller är nyfiken på att själv bli diakon? Ta gärna kontakt med Peter.

Kontakt:

Peter Belsing, diakon
peter.belsing3@svenskakyrkan.se
Tel: 031-338 21 09

Vill du hjälpa till vid kyrkans samlingar på äldreboende?
Om du gillar att träffa nya människor, sjunga och vara med på gudstjänster samtidigt som du bidrar till att hjälpa andra, letar vi just nu efter ideella personer som kan hjälpa till vid våra gudstjänster på äldreboendena Rådahemmet och Ekdalagården.
Hur fungerar det?
Några av uppgifterna inkluderar att tillsammans med kyrkans personal förbereda och möblera gudstjänstrummet, hjälpa deltagarna att hitta rätt i psalmboken och förstärka psalmsången, samt möjligtvis läsa en text och samtala med de boende under fikat efter.  
Är du intresserad eller har frågor? Kontakta diakon Peter Belsing.