Hem » Någon att tala med

Någon att tala med

Någon att tala med

Vi möter människor i enskilda samtal och i grupper. Om du behöver någon att tala med så är du välkommen att höra av dig till våra präster eller vår diakon. De är vana att möta människor i olika situationer och de har tystnadsplikt. Samtalen kostar ingenting och du binder inte upp dig i något.

Kontakt:

Peter Belsing, diakon
peter.belsing3@svenskakyrkan.se
Tel: 031-338 21 09

Anne Benedictzen, präst
anne.benedictzen@svenskakyrkan.se
Tel: 031- 338 21 08

Cecilia Kehlmeier, präst
cecilia.kehlmeier@svenskakyrkan.se
Tel: 031-338 21 11

Daniel Tisell, kyrkoherde/präst
daniel.tisell@svenskakyrkan.se
Tel: 031- 338 21 22

Karin Karlsson, präst
karin.karlsson5@svenskakyrkan.se
Tel: 031-338 21 13

Hannah Bartonek Åhman, präst
hannah.bartonekahman@svenskakyrkan.se
Tel: 031- 338 21 10

DIAKONI
Råda församling har ett brett diakonalt arbete. Inom diakonin arbetar vi med arbetslöshet, psykisk ohälsa, sociala problem, sjukdom, ålderdom, missbruk och ensamhet. Läs mer på vår sida om Diakoni här.