Hem » Om oss » Personuppgiftsbehandling

Personuppgiftsbehandling

Så behandlar vi dina personuppgifter

Svenska kyrkan har en lång erfarenhet av att hantera personuppgifter och din personliga integritet är viktig för oss. Därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Nedan följer information utifrån de olika sätt som du har kontakt med oss.


DATASKYDDSOMBUD
Råda församlings dataskyddsombud heter Sarah Edstroem på Xeeda AB. Om du har frågor om vårt dataskyddsombud? Vänligen kontakta dso@xeeda.se.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Om du är medlem i Svenska kyrkan behandlar vi vissa av dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet mellan oss – det kan involvera att skicka ut relevant information och att ta ut avgifter, med mera. De uppgifter som behandlas om dig är namn, personnummer, adress. Uppgifterna raderas ur våra system om du går ur Svenska kyrkan men kan finnas arkiverade i enlighet med arkivlagen (1990:782).

Läs mer om hur vi behandlar dina uppgifter som medlem

DINA RÄTTIGHETER

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till:

Råda församling
Adress: Kyrkvägen 45, 435 38 Mölnlycke
Tfn: 031-338 21 00


Här kan du läsa om hur Råda församling hanterar personuppgifter gällande gruppverksamhet.

Så här hanterar vi dina personuppgifter vid bokning av dop, vigslar och begravning.

Här kan du läsa om hur vi behandlar dina uppgifter när du skickar e-post till oss och om hur vi inhämtar adresser för utskick via post.

Här kan du läsa om hur Råda församling hanterar personuppgifter gällande bilder och sociala medier.

Här kan du läsa om hur Råda församling behandlar dina uppgifter gällande begravningsverksamheten. 

VID LOKALBOKNING
Så här behandlar vi dina personuppgifter när du bokar/hyr lokal hos oss.

SWISH
Här kan du läsa om hur Råda församling hanterar personuppgifter gällande betalning med swish.

PERSONUPPGIFTER VID JOBBANSÖKAN
Här kan du läsa om hur Råda församling hanterar personuppgifter för personer som ansöker till tjänst hos oss. 

KURSANMÄLAN OCH SENSUS STUDIEFÖRBUND
Råda församling samarbetar i olika arrangemang med Sensus studieförbund. Så här behandlar vi personuppgifter när vi samarbetar.

DINA RÄTTIGHETER
Du har enligt dataskyddförordningen rätt att:

HUR VI HANTERAR UPPGIFTER FÖR DIG SOM MEDLEM
Är du medlem i Svenska kyrkan behöver vi behandla dina personuppgifter. 

HUR VI HANTERAR HANDLINGAR
Handlingar hos Svenska kyrkan är uppdelade i två kategorier: vissa typer av allmänna handlingar samt handlingar som inkommit till eller upprättats hos Svenska kyrkan efter den 1 januari 2000.


ANSVARIG UTGIVARE FÖR HEMSIDAN

Databasens namn – radaforsamling.se

Tillhandahållare (den som driver verksamheten) – Råda församling

Ansvarig utgivare – Daniel Tisell, kyrkoherde


FÖRSAMLINGENS RECEPTION FINNS PÅ:
Kyrkvägen 45
435 38 Mölnlycke

(Hållplats: Råda Stock)

Tfn: 031-338 21 00
E-post: info@radarum.se

RECEPTIONEN HAR ÖPPET
Måndag-fredag 9.00 – 16.00