Hem » Råda kyrka » Råda kyrkogård

Råda kyrkogård

Råda kyrka omges av en stor kyrkogård. På kyrkogården finns det fyra olika gravskick; kistgrav, urngrav, askgravlund och minneslund. Till kyrkogården hör en bisättningslokal. Har du frågor om gravar är du välkommen att höra av dig till oss på tfn 031-338 21 00.

GRAVSKÖTSEL

Råda församling åtar sig skötsel av gravplatser mot en avgift. Församlingen erbjuder två olika skötselalternativ:

Alternativ 1: Gravskötsel som innefattar: Vårstädning, putsning och rensning av rabatt, krattning, gräsklippning, klippning av häck inom gravplats och beskärning av växter samt vattning.
Kostnad: 560 – 790 kronor per år.

Alternativ 2: Gravskötsel som innefattar: Samma som ovan. Vidare ingår plantering av blommor vår, sommar och höst. Skötselalternativet omfattar även gravdekoration vid Alla Helgons Dag.
Kostnad: 1200 – 1680 kronor per år.

PLANTERINGSTIDER

Vårblommor planteras v. 15-16.
Sommarblommor planteras v. 24-25.
Höstblommor planteras v. 39-40.
Gravdekoration placeras på graven några dagar före Alla Helgons dag.

BLANKETTER

Gravblanketter hittar du här

SPECIELLA DAGAR PÅ RÅDA KYRKOGÅRD

Första helgen i juli konfirmeras församlingens sommarkonfirmander. I samband med konfirmationerna anordnas en utomhusmässa vid kyrkogårdens fontän. Mässan, som innehåller mycket musik och sång, brukar locka mycket folk.

På Alla Helgons Dag passar många på att besöka kyrkogården. Därför finns församlingens personal på kyrkogården. Av kyrkogårdsvaktmästarna kan man få hjälp med att hitta till olika gravar och få råd om planteringar och gravskötsel. På kyrkogården ordnas även med försäljning av kransar och gravljus.

BEGRAVNINGSOMBUD

Begravningsombud för personer som bor i Råda församling är:
Anders Ljung, tel 031-26 63 61.

Begravningsombud utses av Länsstyrelsen och har som uppgift att ta tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan i frågor som rör begravningsverksamheten.

HITTA HIT

Råda kyrka och kyrkogård ligger på Kyrkvägen i Mölnlycke. Närmaste busshållplatser är Kyrkvägen alternativt Råda stock.

BLOMMOR PÅ DIN GRAVSTEN VID RÅDA KYRKOGÅRD

Vill du ha hjälp med gravskötsel? Kontakta oss på tel. 031- 338 21 02.