Hem » Råda kyrka » Råda kyrkogård

Råda kyrkogård

Råda kyrkogård

Råda kyrka omges av en stor kyrkogård. På kyrkogården finns det fyra olika gravskick; kistgrav, urngrav, askgravlund och minneslund. Till kyrkogården hör en bisättningslokal. Har du frågor om gravar är du välkommen att höra av dig till oss på tfn 031-338 21 00.


Gravskötsel – Råda församling åtar sig skötsel av gravplatser mot en avgift.Klicka på länken för att läsa mer om de olika alternativen.
Gravskick – Läs om kistgrav, urngrav, askgravlund och minneslund.
Hitta grav – Sök efter gravar i olika gravregister.
Gravblanketter – I PDF-format.


Speciella dagar på kyrkogården

Första helgen i juli konfirmeras församlingens sommarkonfirmander. I samband med konfirmationerna anordnas en utomhusmässa vid kyrkogårdens fontän. Mässan, som innehåller mycket musik och sång, brukar locka mycket folk.

Alla Helgons Dag passar många på att besöka kyrkogården. Därför finns församlingens personal på kyrkogården. Av kyrkogårdsvaktmästarna kan man få hjälp med att hitta till olika gravar och få råd om planteringar och gravskötsel. På kyrkogården ordnas även med försäljning av kransar och gravljus.

Vecka 12 är det vårstädning på kyrkogården. Allt löst såsom granris, kransar och ljung m.m. avlägsnas. 


Begravningsombud

Begravningsombud för personer som bor i Råda församling är:
Håkan Johansson
Tfn: 0703-234885
Mejl: haakanesplund@gmail.com

Begravningsombud utses av Länsstyrelsen och har som uppgift att ta tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan i frågor som rör begravningsverksamheten.


HITTA HIT

Råda kyrkogård ligger på Kyrkvägen i Mölnlycke, mitt emellan församlingshemmet och kyrkan. Närmaste busshållplats är Råda stock.

BLOMMOR PÅ DIN GRAVSTEN VID RÅDA KYRKOGÅRD Vill du ha hjälp med gravskötsel? Kontakta oss på tel. 031- 338 21 02.