Hem » Gröna Rum

Gröna Rum

Gröna Rum är vår mötesplats för återhämtning i utomhusmiljö. En plats där du kan stärka både din fysiska och själsliga hälsa, en plats för aktivitet, rekreation och välbefinnande. 
I Gröna Rum finns ett växthus, en köksträdgård – (med ekologisk, närodlad profil), en rekreationsplats som vi kallar sinnenas trädgård, en reflektionsbänk samt en boulebana. Allt med ett tydligt uttalat hållbarhetstänk, såväl socialt som ekologiskt.

Under Gröna Rums paraply ges dessutom olika event och flera föreläsningar under titeln “HelaDig! för att utbilda om hälsa, hållbarhet och miljö i alla dess former.

Gröna Rum 2022

SAMARBETSPARTNERS

Hermods yrkeshögskola har hjälpt till med mark- och trädgårdsarbete.
Trädgårdsarkitekt Marie Skoog har skapat ritningarna för Gröna Rum.
Wefix har utfört mark- och anläggningsarbete, trädgårdsarbete och planteringar.

Projektet Gröna Rum har ekonomiskt möjliggjorts tack vare Europeiska jordbruksfonden, Leader och Göteborgs Insjörike. 

Omnämnande av Gröna Rum i media

Lokalpressen Härryda 2020-12-25

Lokalpressen Härryda 20210625

      
Under Gröna Rums paraply har vi skapat HelaDig! – en serie med föreläsningar och event där vi tar upp frågor om hälsa och hållbarhet i alla dess former.
Vårens utbud 2023 hittar du här.