Hem » Gröna Rum

Gröna Rum

Vad är Gröna Rum? 
Gröna Rum är namnet på en ny mötesplats som Råda församling ska bygga upp i och kring utemiljön kring Råda Rum. Gröna Rum är tänkt att bli en mötesplats med möjlighet för återhämtning i utomhusmiljö. Vi ser det som en plats där du kan stärka både din fysiska och själsliga hälsa, en plats för aktivitet, rekreation och välbefinnande. På platsen finns ett tydligt uttalat hållbarhetstänk, såväl socialt som ekologiskt.

Vad finns i utomhusmiljön Gröna Rum?
När Gröna Rum är färdigställt kommer det att finnas ett växthus, en köksträdgård – (med ekologisk, närodlad profil), en rekreationsplats med sinnenas trädgård, en reflektionsbänk samt en boulebana i grön inramning.

Skiss på hur Gröna Rum kommer att se ut. Vy från Råda Rum mot Råda kyrka. Skiss av Högadals Trädgårdar/ trädgårdsarkitekt Marie Skoog.
Vy från kyrkan. Skiss av Högadals Trädgårdar/ trädgårdsarkitekt Marie Skoog.

Vad är bakgrunden till Gröna Rum?
Vikten av en god existentiell hälsa uppmärksammas alltmer i vårt samhälle. Kyrkan har stor erfarenhet av att hjälpa människor i utsatta situationer, och vi vet att känna hopp, meningsfullhet och sammanhang är nyckelkomponenter för att må bra.

Vi har sett en ökad efterfrågan för platser för återhämtning i utomhusmiljö. Med Gröna Rum vill vi skapa den platsen och vara en kraft som stärker människor, såväl fysiskt som själsligt.
Vi vill även ta ett steg till i vårt miljötänk, då vi alla i tider som dessa uppmanas att göra förändringar som minskar vår klimatpåverkan. 

Vem är Gröna Rum till för?
Gröna Rum kommer att bli en del av Råda församlings gröna diakoni, och således ge plats för personer med stressrelaterad ohälsa inom såväl församlingen som Härryda kommun, men Gröna Rum kommer också vara en plats för alla Mölnlyckebor som längtar efter en rekreerande utemiljö.

Vi vill att Gröna Rum ska ses som en naturlig del av människors vardag, såväl under arbetstid som fritid, ett gemensamt grönt vardagsrum för Mölnlyckeborna.  


Vad har Agenda 2030 för betydelse för Gröna Rum?
Gröna Rum skapas i enlighet med flera mål enligt Agenda 2030 och verksamheten byggs upp genom bred samverkan med Härryda kommun, ideella föreningar på orten och det lokala näringslivet.

Gröna Rum kan bland annat bidra till att:

  • stärka hälsan genom fysiskt arbete utomhus i växthus och odlingar, genom rekreation och reflektion i en naturmiljö
  • utbilda om hållbarhet, miljö och växtkunskap
  • klimatavtrycken blir färre med färre transportkostnader och mindre matsvinn genom att det som odlas och skördas kan användas i den dagliga verksamheten, både i församlingen och av våra besökare.
  • gynna det lokala näringslivet och den lokala ekonomin då vi i den mån det är möjligt väljer närproducerat material och lokala leverantörer.

Hur ser idén om samverkan ut i Gröna Rum?
Att via Gröna Rum öppna upp för samarbete av olika slag, skapa nya sociala projekt inom Härryda kommun. Idén är också en önskan om att arbetet med Gröna Rum i förlängningen kan leda till socialt entreprenörskap och nya vägar ut mot företagande och försörjning.

När är det tänkt att Gröna Rum ska vara tillgängligt för allmänheten?
Arbetet med att skapa Gröna Rum startar i januari 2021 och beräknas byggas upp under två års tid. Tanken är dock att när en byggnad står klar och är invigd kommer den bli tillgänglig för användning av allmänheten.


SAMARBETSPARTNERS

Hermods yrkeshögskola har hjälpt till med mark- och trädgårdsarbete.
Trädgårdsarkitekt Marie Skoog har skapat ritningarna för Gröna Rum.
Wefix har utfört mark- och anläggningsarbete, trädgårdsarbete och planteringar.

Projektet Gröna Rum har ekonomiskt möjliggjorts tack vare Europeiska jordbruksfonden, Leader och Göteborgs Insjörike. 

Omnämnande av Gröna Rum i media

Lokalpressen Härryda 2020-12-25

Lokalpressen Härryda 20210625

  Om boulebanan Boulebanan är till för alla och är gratis att använda, församlingens egen verksamhet har dock företräde till spel. Hör gärna med Råda Rums reception om det är ledigt innan du tänkt spela. Receptionen är öppen vardagar mellan 9-16, tel 031-338 21 00, info@radarum.se. Saknar du klot kan du hyra ett bouleset i receptionen för 40:-. Pengarna går oavkortat till Råda församlings diakoni. Välkommen att spela!