Hem » Om oss » Varför vara medlem i Svenska kyrkan?

Varför vara medlem i Svenska kyrkan?

Varje år är en majoritet av Svenska kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet, på konfirmationslägret, på samtalsterapi eller i en insamling till Svenska kyrkans internationella arbete, Hela världen. Som medlem är du med och tar ansvar för kyrkans framtida utveckling. Du stödjer och deltar i kyrkans kamp för kärlek, människovärde och livskvalitet.

10 GODA SKÄL ATT VARA MEDLEM

1. Kristen tro
Du tycker att kristen tro, tradition och värderingar är viktigt för dig och din omgivning. Som medlem får du tillsammans med andra möjlighet att växa och utvecklas i din tro.

2. Barn, ung och vuxen
Du bidrar till att ge barn, ungdomar och vuxna möjlighet att växa i självkänsla och tro. Du kan ta del av alla våra aktiviteter som öppen förskola, kompisdagar för skolungdomar, körer, syförening, seniorfrukost, samtal med präst och diakon samt intressanta föreläsningar. Du möjliggör också församlingens medverkan i arbetslivet.

3. Kulturarv
Du bidrar till att kyrkorummen finns för såväl gudstjänster och konserter, som stillhet och eftertanke. Ditt medlemskap går till underhåll av våra vackra kyrkor och kyrkogårdar, som är en del av vårt kulturarv.

4. Gudstjänst och högtid
Tack vare ditt stöd kan vi fira gudstjänster och erbjuda andakter. Kyrkan är en betydelsefull mötesplats vid livets stora högtider som dop, konfirmation, vigsel och begravning. Gemensamma traditioner hålls levande vid påsk, pingst, advent, jul och skolavslutningar.

5. Diakoni
I kyrkans sociala arbete möter vi handikappade, äldre, ensamma, arbetslösa, personer med missbruksproblem, brottsoffer, flyktingar och utsatta män, kvinnor och barn. Råda församling erbjuder bland annat enskilda samtal, Leva-vidare-grupp, hjälp i kontakter med myndigheter, stöd till ensamma, sjuka och utsatta samt gemenskap och friskvård för äldre.

6. Krishantering
Du bidrar till att kyrkans personal, tillsammans med andra aktörer kan vara en resurs vid olyckor och katastrofer.

7. Själavård
Du hjälper oss att vara till stöd och hjälp för människor vid personliga kriser.

8. Musik
Tusentals människor, gamla och unga, sjunger i kyrkans körer över hela landet och i kyrkorna hålls musikgudstjänster och konserter av olika karaktär.

9. Internationellt arbete
Svenska kyrkans internationella arbete innefattar snabb katastrofhjälp, långsiktig utveckling och har ett långtgående samarbete med kyrkor över hela världen. I dag utförs arbetet för en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck i en världsvid kristen gemenskap och med respekt för varje människas värde. Ditt bidrag är viktigt. Läs mer om Svenska kyrkans internationella arbete här
Råda församling samarbetar med vänförsamlingar i Rumänien och Filippinerna. I Rumänien bedrivs tandvårdsprojekt och på Filippinerna bygger vi om en skola, bidrar med skolmaterial samt möjliggör för elever att gå i skolan. Läs mer om församlingens internationella arbete här

10. Svenska kyrkan i utlandet
För många som vistas en tid utomlands blir Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) en fast punkt i tillvaron och en viktig mötesplats. Det är populärt att gifta sig i Svenska kyrkan utomlands.

Frågor om medlemskapet
Du blir medlem i Svenska kyrkan genom dopet. Tidigare blev man automatiskt medlem vid födseln. Är du osäker på om du är medlem eller har frågor om medlemskapet kontaktar du församlingen där du bor. Råda församling, tel 031-338 21 00 eller info@radarum.se

Vill du bli medlem i Svenska kyrkan kontaktar du din hemförsamling.
Råda församling, Kyrkvägen 45, 435 30 Mölnlycke
E-post: info@radarum.se
Telefon: 031 – 338 21 00