Hem » Om oss » Personal

Personal

RECEPTION

Suzanne Rudolvsson
Receptionist Råda församling & Råda Rum
E-post: info.rada@svenskakyrkan.se
Tel: 031-338 21 00

KYRKOHERDE

Daniel Tisell
Kyrkoherde / VD
daniel.tisell@svenskakyrkan.se
Tel: 031-338 21 22
Pressfoton 2023: Bild 1 , Bild 2

VERKSAMHETSCHEF

Cecilia Kehlmeier
Arbetsledande komminister
cecilia.kehlmeier@svenskakyrkan.se
Tel: 031-338 21 11

FASTIGHETS- OCH KYRKOGÅRDSCHEF

Eric Forseström
Fastighets- och kyrkogårdschef
eric.forsestrom@svenskakyrkan.se
Tel: 031-338 21 31

PRÄSTER & DIAKON

Hannah Bartonek Åhman
Präst
hannah.bartonekahman@svenskakyrkan.se
Tel: 031-338 21 10

Peter Belsing
Diakon
peter.belsing3@svenskakyrkan.se
Tel: 031-338 21 09

Anne Benedictzen
Präst
anne.benedictzen@svenskakyrkan.se
Tel: 031- 338 21 08

Karin Karlsson
Präst
karin.karlsson5@svenskakyrkan.se
Tel: 031-338 21 13

MUSIK I RÅDA

Josefine Domargård
Kyrkomusiker
josefine.domargard@svenskakyrkan.se
Tel: 031-338 21 06

Kristian Hvitfeldt
Musikledare
kristian.hvitfeldt@svenskakyrkan.se
Tel: 031-338 21 07

BARN I RÅDA / BARNENS MILJÖARK/

Paulina Gren
Församlingsassistent – föräldraledig

Sofia Kärrdin
Församlingsassistent
sofia.karrdin@svenskakyrkan.se
Tel: 031-338 21 25

Eva Widek
Förskollärare
eva.widek@svenskakyrkan.se
Tel: 031-338 21 19

Molly
Församlingshund

UNG I RÅDA

Niklas Ergin-Olsen
Församlingspedagog
niklas.ergin-olsen@svenskakyrkan.se
Tel: 0703-144623

Mikael Lestander
Församlingspedagog – tjänstledig

Danjel Svensson
Församlingspedagog
danjel.svensson@svenskakyrkan.se
Tel: 0703-14 46 83

KOMMUNIKATION/PRODUKTION

Karin Blennermark
Producent Råda församling & Råda Rum
karin.blennermark@svenskakyrkan.se
Tel : 031-338 21 27

Kim Dehlén
Kommunikatör
Råda församling & Råda Rum
kim.dehlen@svenskakyrkan.se
Tel: 031-338 21 16

Anna-Maria Martén
Kommunikatör
Råda församling & Råda Rum
anna-maria.marten@svenskakyrkan.se
Tel: 031-338 21 12

ADMINISTRATION, HR & EKONOMI

Carin Cöster
Församlingsadministratör
carin.coster@svenskakyrkan.se
Tel: 031-338 21 05

Maria Holmesson
Ekonom
maria.holmesson2@svenskakyrkan.se
Tel: 031-338 21 33

Linda Sjöberg
HR-specialist
linda.sjoberg2@svenskakyrkan.se
Tel: 031-338 21 32

VAKTMÄSTARE

Benny Elofsson
Vaktmästare
benny.elofsson@svenskakyrkan.se
Tel: 031-338 21 28

Anette Kronlund
Vaktmästare/gravadministratör
anette.kronlund@svenskakyrkan.se
Tel: 031-338 21 34

Fredrik Linnér
Vaktmästare
fredrik.linner@svenskakyrkan.se
Tel: 031-338 21 03

Erik Råberg
Fastighetstekniker/vaktmästare
erik.raberg@svenskakyrkan.se
Tel: 031-338 21 21

RESTAURANGEN I RÅDA RUM

Restaurang
E-post: info@radarum.se
Tel: 031-338 21 04
www.radarum.se

Christina Widler
Verksamhetsledare
christina.widler@radarum.se
Tel: 031-338 21 04