Hem » Om oss » Rådas internationella arbete

Rådas internationella arbete

RÅDA FÖRSAMLINGS SKOLPROJEKT PÅ FILIPPINERNA

Råda församling stödjer sedan 2008 den Oberoende filippinska kyrkan på Filippinerna, Iglesia Filipina Independiente (IFI). Även Svenska kyrkan på nationell nivå samarbetar och ger bidrag till den här kyrkan. Kyrkorna har ett avtal om långtgående samarbete kring tro och värderingar.

Råda församling stöttar kyrkans församling i staden Lucban som ligger uppe i bergen, 150 kilometer söder om huvudstaden Manila. Tack vare insamlade medel har vi utfört en om- och tillbyggnad av församlingens skola The Good Shepherds School. Kollekter, gåvor och insamlade pengar går kontinuerligt till underhåll av skolan samt elevers skolgång.

Vill du ge ett barn möjlighet att gå på skolan?
The Good Shepherds School kan ta emot 100 elever. 20 platser är reserverade för barn till de familjer som inte har råd att betala skolgången. Du kan vara med och stötta ett av dessa 20 barn. Ett bidrag på 800 kronor om året under 6 års tid ger ett barn möjlighet att gå klart hela grundskolan.

Ditt bidrag ger barnet en bra start i livet och värdefull kunskap, lek och gemenskap. Du har möjlighet att ha kontakt med familjen till det barn som du stöttar. På detta sätt får barnen en chans till en ljusare framtid. Att gå i skolan ger barnen trygghet och skapar en växtplats för ett bättre Filippinerna.

Beloppet på 800 kronor per år kan delas upp på 4 inbetalningar eller så kan du betala alla 6 åren på en gång. Vår önskan är att du vill vara med under alla 6 åren, men som en försäkran kan Råda församling använda redan insamlade medel för att garantera ditt barn 6 års studier. Pengarna sätts in på Råda församlings plusgiro 115864-1 eller bankgiro 592-6969. Märk insättningen ”Scholarship Filippinerna”.

Vill du ge ett bidrag till projektet på Filippinerna?
Sätt in ett bidrag på församlingens plusgirokonto 115864-1, märk insättningen ”Filippinerna”.


Vill du veta mer?
Kontakta receptionen på tel 031 – 338 21 00 eller info@radarum.se