Hem » Om oss

Om oss

RÅDA FÖRSAMLING

Råda församling är belägen i Härryda kommun, en dryg mil öster om Göteborg. Församlingen har cirka 18.000 invånare och utgörs av tätorterna Mölnlycke och Pixbo. Medlemsantalet är drygt 12.000. Råda församling utgör ett eget pastorat sedan 1962 efter att tidigare ha tillhört Fässbergs pastorat.


Med gudstjänsten som inspirationskälla vill vi möta dig mitt i vardagen, i alla livets skeden. Guds kärlek och omsorg omfattar oss alla.

I Råda kyrka är det gudstjänst på söndagar, ofta med mycket sång och musik. Vårt utbyggda församlingshem, Råda Rum, är centrum för många av våra verksamheter för barn, unga och vuxna. Här finns restaurang, lokaler för konferenser, konsert, bröllop och andra evenemang.

Kyrkoavgiften i Råda församling är 90 öre per skattekrona. Begravningsavgiften är 20 öre per skattekrona. En skattekrona motsvarar 100 kronor.

Fakturaadress Råda församling:
Råda församling
Fack 77802098
Box 15018
750 15 Uppsala
Faktura med ovanstående adress skickas till:
Leverantörsfakturor i SEK, som ett bifogat dokument, till 77802098@faktura.svenskakyrkan.se
Leverantörsfakturor i utländsk valuta, som ett bifogat dokument, till 77802098@invoice.svenskakyrkan.se
Organisationsnummer Råda församling:
252001-4420