Hem » Gudstjänst » Gudstjänster

Gudstjänster

MÄSSOR OCH GUDSTJÄNSTER

Vi firar gudstjänst på söndagar kl 11.00. Sista söndagen i varje månad är det gudstjänst kl 17.00 istället. Om inget annat anges är våra mässor och gudstjänster i Råda kyrka.

Numera kan du swisha kollekten till nr 123 230 1760. Under gudstjänstdagen går pengarna till kollektändamålet. Övriga tidpunkter går swishade pengar till Råda församlings biståndsprojekt.

APRIL

Onsdag 3 april
18.00 Andrum med mässa. Karin Karlsson, präst.
Obs. Hålls i Råda Rum, lokal: Ester.

Söndag 7 april, Femte söndagen i fastan
Dagens rubrik: Försonaren
11.00 Gudstjänst. Cecilia Kehlmeier, präst. Barnkörernas påskspel under ledning av Kristian Hvitfeldt. Obs! Hålls i Råda Rum.

Onsdag 10 april
18.00 Andrum med mässa. Cecilia Kehlmeier, präst.
Obs. Hålls i Råda Rum, lokal: Ester.

Söndag 14 april, Palmsöndagen
Dagens rubrik: Vägen till korset
11.00 Gudstjänst. Daniel Tisell, präst. Lars Söderlund, musiker.

Torsdag 18 april, Skärtorsdagen
Dagens rubrik: Det nya förbundet
18.00 Mässa. Anne Benedictzen, präst. Josefine Domargård, musiker.

Fredag 19 april, Långfredagen
Dagens rubrik: Korset
11.00 Gudstjänst. Daniel Tisell, präst. Petra Hellquist, cello. Josefine Domargård, piano.

Söndag 21 april, Påskdagen
Dagens rubrik: Kristus är uppstånden
11.00 Gudstjänst. Anne Benedictzen, präst. Kören VOX under ledning av Josefine Domargård.

Måndag 22 april, Annandag påsk
Dagens rubrik: Möte med den uppståndne
11.00 Gudstjänst. Cecilia Kehlmeier, präst. Kören Röster i Råda under ledning av Franz Lundberg Pålbrand.

Onsdag 24 april
18.00 Andrum med mässa. Daniel Tisell, präst.
Obs. Hålls i Råda Rum, lokal: Ester.

Söndag 28 april, Andra söndagen i påsktiden
Dagens rubrik: Påskens vittnen
17.00 Musikgudstjänst: ”Ain’t no mountain high enough”
Anne Benedictzen, präst. Ungdomskören Råda Power under ledning av Kristian Hvitfeldt.

MAJ

Söndag 5 maj, Tredje söndagen i påsktiden
Dagens rubrik: Den gode herden
11.00 Mässa. Hans-Evert Renérius, präst. Josefine Domargård, musiker.

Onsdag 8 maj
18.00 Andrum med mässa. Anne Benedictzen, präst, Josefine Domargård, musiker.
Obs. Hålls i Råda Rum, lokal: Ester.

Söndag 12 maj, Fjärde söndagen i påsktiden
Dagens rubrik: Vägen till livet
11.00 Gudstjänst. Daniel Tisell, präst.

Onsdag 15 maj
18.00 Andrum med mässa. Karin Karlsson, präst, Kristian Hvitfeldt, musiker.
Obs. Hålls i Råda Rum, lokal: Ester.

Söndag 19 maj, Femte söndagen i påsktiden
Dagens rubrik: Att växa i tro
11.00 Regnbågsmässa. Karin Karlsson, präst, Josefine Domargård, musiker

Onsdag 22 maj
18.00 Andrum med mässa. Cecilia Kehlmeier, präst, Kristian Hvitfeldt, musiker.
Obs. Hålls i Råda Rum, lokal: Ester.

Söndag 26 maj, Bönsöndagen
Dagens rubrik: Bönen
17.00 Musikgudstjänst. Anne Benedictzen, präst, Kristian Hvitfeldt, musiker

Torsdag 30 maj, Kristi himmelsfärds dag
Dagens rubrik: Herre över allting
11.00 Gudstjänst, Karin Karlsson präst, Josefine Domargård, musiker

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.