Hem » Gudstjänst » Gudstjänster

Gudstjänster

MÄSSOR OCH GUDSTJÄNSTER

Vi firar gudstjänst på söndagar kl 11.00. Sista söndagen i varje månad är det gudstjänst kl 17.00 istället. Om inget annat anges är våra mässor och gudstjänster i Råda kyrka. – Se senaste uppdatering nedan.

Fr.o.m 22 november och tills vidare har vi inga offentliga gudstjänster i Råda kyrka. Detta är pga de skärpta restriktionerna från FHM och Smittskydd Västra Götaland. Vi måste alla göra vårt för att bromsa smittspridningen. Vi kommer att lägga upp en kortare andakt på vår Facebooksida varje söndag.

På röda dagar ringer en präst i klockan, ber en bön för församlingen och finns tillgänglig 11.00-12.00 för den som ändå vill besöka kyrkan.

Prästerna förmedlar gärna enskild nattvard i kyrkan eller i hemmet,
om så önskas. Kontakta oss för att boka en tid. Tfn: 031-338 21 00
eller info@rada.nu

Numera kan du swisha kollekten till nr 123 230 1760.


MAJ

Söndag 2 maj, Femte söndagen i påsktiden
11.00 Andakt på facebook
Präst: Cecilia Kehlmeier
Musiker: Josefine Domargård
Dagens rubrik: Att växa i tro

Söndag 9 maj, Bönsöndagen
11.00 Andakt på facebook
Präst: Anne Benedictzen
Musiker: Kristian Hvitfeldt
Dagens rubrik: Bönen

Torsdag 13 maj, Kristi himmelsfärds dag
11.00 Andakt på facebook
Präst: Karin Karlsson
Musiker: Josefine Domargård
Dagens rubrik: Herre över allting

Söndag 16 maj, Söndagen före pingst
11.00 Andakt på facebook
Präst: Cecilia Kehlmeier
Musiker: Josefine Domargård
Dagens rubrik: Hjälparen kommer

Söndag 23 maj, Pingstdagen
11.00 Andakt på facebook
Präst: Karin Karlsson
Musiker: Kristian Hvitfeldt
Dagens rubrik: Den heliga Anden

Söndag 30 maj, Heliga trefaldighets dag
11.00 Andakt på facebook
Präst: Anne Benedictzen
Musiker: Kristian Hvitfeldt
Dagens rubrik: Gud – Fader, Son och Ande