Hem » Gudstjänst » Gudstjänster

Gudstjänster

MÄSSOR OCH GUDSTJÄNSTER

Vi firar gudstjänst på söndagar kl 11.00. Sista söndagen i varje månad är det gudstjänst kl 17.00 istället. Om inget annat anges är våra mässor och gudstjänster i Råda kyrka.

Numera kan du swisha kollekten till nr 123 230 1760. Under gudstjänstdagen går pengarna till kollektändamålet. Övriga tidpunkter går swishade pengar till Råda församlings biståndsprojekt.

 

FEBRUARI

Söndag 3 februari, Kyndelsmässodagen
Dagens rubrik: Uppenbarelsens ljus
11.00 Gudstjänst. Cecilia Kehlmeier, präst. Kören VOX under ledning av Josefine Domargård.

Onsdag 6 februari
18.00 Andrum med mässa.
Obs. Hålls i Råda Rum, lokal: Ester.

Söndag 10 februari, Femte söndagen efter trettondedagen
Dagens rubrik: Sådd och skörd
11.00 Mässa. Karin Karlsson, präst. Lars Hernqvist, musiker.

Söndag 17 februari, Septuagesima
Dagens rubrik: Nåd och tjänst
11.00 Gudstjänst. Daniel Tisell, präst. Lars Söderlund, musiker.

Onsdag 20 februari
18.00 Andrum med mässa.
Obs. Hålls i Råda Rum, lokal: Ester.

Söndag 24 februari, Reformationsdagen
Dagens rubrik: Det levande ordet
17.00 Musikgudstjänst ”Never give up”
Anne Benedictzén, präst. Gospelkören Loud´n Proud under ledning av Kristian Hvitfeldt.

Onsdag 27 februari
18.00 Andrum med mässa.
Obs. Hålls i Råda Rum, lokal: Ester.

MARS

Fredag 1 mars, Världsböndagen
Dagens rubrik: Slovenien: Välkomna, allt är färdigt
12.00 Gudstjänst. Medverkande: Anne Benedictzen, präst. Elisabeth Johansson, Pingstkyrkan. Mikael Savhammar, Equmeniakyrkan. Kristian Hvitfeldt, musiker.
Obs. Hålls i Råda Rum.

Söndag 3 mars, Fastlagssöndagen
Dagens rubrik: Kärlekens väg
11.00 Mässa. Hans-Evert Renérius, präst. Lars Hernqvist, musiker.

Onsdag 6 mars
18.00 Andrum med mässa. Karin Karlsson, präst.
Obs. Hålls i Råda Rum, lokal: Ester.

Söndag 10 mars, Första söndagen i fastan
Dagens rubrik: Prövningens stund
11.00 Gudstjänst. Karin Karlsson, präst. Lars Söderlund, musiker.

Onsdag 13 mars
18.00 Andrum med mässa. Anne Benedictzen, präst.
Obs. Hålls i Råda Rum, lokal: Ester.

Söndag 17 mars, Andra söndagen i fastan
Dagens rubrik: Den kämpande tron
11.00 Gudstjänst. Cecilia Kehlmeier, präst. Josefine Domargård, musiker.

Onsdag 20 mars
18.00 Andrum med mässa. Karin Karlsson, präst.
Obs. Hålls i Råda Rum, lokal: Ester.

Söndag 24 mars, Jungfru Marie Bebådelsedag
Dagens rubrik: Guds mäktiga verk
11.00 Mässa. Anne Benedictzen, präst. Vågasjunga-kören under ledning av Josefine Domargård.

Onsdag 27 mars
18.00 Andrum med mässa. Anne Benedictzen, präst.
Obs. Hålls i Råda Rum, lokal: Ester.

Söndag 31 mars, Midfastosöndagen
Dagens rubrik: Livets bröd
17.00 Musikgudstjänst: ”All of me”
Karin Karlsson, präst. Barnkören Råda Rebels under ledning av Kristian Hvitfeldt.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.