Hem » Gudstjänst » Gudstjänster

Gudstjänster

MÄSSOR OCH GUDSTJÄNSTER

Vi firar gudstjänst på söndagar kl 11.00. Sista söndagen i varje månad är det gudstjänst kl 17.00 istället. Om inget annat anges är våra mässor och gudstjänster i Råda kyrka.

Numera kan du swisha kollekten till nr 123 230 1760.

OKTOBER

Onsdag 2 oktober
18.00 Andrum med mässa. Karin Karlsson, präst, Kristian Hvitfeldt, musiker.
Hålls i lokal: Ester i Råda Rum

Söndag 6 oktober, Sextonde söndagen efter trefaldighet
Dagens rubrik: Döden och livet
11.00 Mässa. Anne Benedictzen, präst. Franz Lundberg Pålbrand, musiker.

Onsdag 9 oktober
18.00 Andrum med mässa. Anne Benedictzen, präst, Kristian Hvitfeldt, musiker.
Hålls i lokal: Ester i Råda Rum

Söndag 13 oktober, Tacksägelsedagen
Dagens rubrik: Lovsång
11.00 Gudstjänst. Anne Benedictzen, präst. Barnkören Råda Rookies under ledning av Josefine Domargård.

Onsdag 16 oktober
18.00 Andrum med mässa. Karin Karlsson, präst, Kristian Hvitfeldt, musiker.
Hålls i lokal: Ester i Råda Rum

Söndag 20 oktober, Artonde söndagen efter trefaldighet
Dagens rubrik: Att lyssna i tro
11.00 Mässa. Daniel Tisell, präst. Kören Röster i Råda under ledning av Franz Lundberg Pålbrand.
Efter mässan bjuds det på kyrkkaffe i prästgården.

Onsdag 23 oktober
18.00 Andrum med mässa. Cecilia Kehlmeier, präst, Kristian Hvitfeldt, musiker.
Hålls i lokal: Ester i Råda Rum

Söndag 27 oktober, Nittonde söndagen efter trefaldighet
Dagens rubrik: Trons kraft
17.00 Musikgudstjänst. Daniel Tisell, präst. Kristian Hvitfeldt, musiker. Kören Loud’n Proud.
Hålls i lokal: Maria/Elisabet i Råda Rum.

NOVEMBER

Lördag 2 november
17.00 Minnesgudstjänst. Präster: Anne Benedictzen, Cecilia Kehlmeier, Karin Karlsson. Diakon: Katarina Lidman. Sång: Lovisa Westbacke. Cello: Petra Hellquist. Orgel: Josefine Domargård.

Söndag 3 november, Söndagen efter alla helgons dag
Dagens rubrik: Vårt evighetshopp
11.00 Mässa. Karin Karlsson, präst. Josefine Domargård, musiker.

Onsdag 6 november
18.00 Andrum med mässa. Cecilia Kehlmeier, präst, Kristian Hvitfeldt, musiker.
Hålls i lokal: Ester i Råda Rum

Söndag 10 november, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet
Dagens rubrik: Samhällsansvar
11.00 Gudstjänst. Daniel Tisell, präst. Kim Kehlmeier, musiker.

Onsdag 13 november
18.00 Andrum med mässa. Karin Karlsson, präst, Kristian Hvitfeldt, musiker.
Hålls i lokal: Ester i Råda Rum

Söndag 17 november, Söndagen före domsöndagen
Dagens rubrik: Vaksamhet och väntan
11.00 Mässa. Cecilia Kehlmeier, präst. Våga-sjunga-kören under ledning av Josefine Domargård.

Onsdag 20 november
18.00 Andrum med mässa. Anne Benedictzen, präst, Kristian Hvitfeldt, musiker.
Hålls i lokal: Ester i Råda Rum

Söndag 24 november, Domsöndagen
Dagens rubrik: Kristi återkomst
17.00 Musikgudstjänst. Karin Karlsson, präst. Kristian Hvitfeldt, musiker.
Hålls i lokal: Maria/Elisabet i Råda Rum.

Onsdag 27 november
18.00 Andrum med mässa. Karin Karlsson, präst, Kristian Hvitfeldt, musiker.
Hålls i lokal: Ester i Råda Rum

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.