Hem » Gudstjänst » Gudstjänster

Gudstjänster

MÄSSOR OCH GUDSTJÄNSTER

Vi firar gudstjänst på söndagar kl 11.00. Sista söndagen i varje månad är det gudstjänst kl 17.00 istället. Om inget annat anges är våra mässor och gudstjänster i Råda kyrka.

Numera kan du swisha kollekten till nr 123 230 1760. Under gudstjänstdagen går pengarna till kollektändamålet. Övriga tidpunkter går swishade pengar till Råda församlings biståndsprojekt.

 

OKTOBER

Onsdag 3 oktober
18.00 Andrum med mässa.
Obs. Hålls i Råda Rum, lokal: Ester.

Söndag 7 oktober, Nittonde söndagen efter trefaldighet
Dagens rubrik: Trons kraft
11.00 Mässa. Daniel Tisell, präst.  Josefine Domargård, musiker.

Onsdag 10 oktober
18.00 Andrum med mässa.
Obs. Hålls i Råda Rum, lokal: Ester.

Söndag 14 oktober, Tacksägelsedagen
Dagens rubrik: Lovsång
11.00 Gudstjänst. Anne Benedictzen, präst. Kören Råda Rookies under ledning av Kristian Hvitfeldt.

Onsdag 17 oktober
18.00 Andrum med mässa.
Obs. Hålls i Råda Rum, lokal: Ester.

Söndag 21 oktober, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet
Dagens rubrik: Samhällsansvar
11.00 Gudstjänst. Cecilia Kehlmeier, präst. Kören Vox under ledning av Josefine Domargård.

Onsdag 24 oktober
18.00 Andrum med mässa.
Obs. Hålls i Råda Rum, lokal: Ester.

Söndag 28 oktober, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet
Dagens rubrik: Frälsningen
17.00 Musikgudstjänst med temat Låt kärleken slå rot. Anne Benedictzen, präst. Gospelkören Loud’n Proud under ledning av Kristian Hvitfeldt.
OBS! Gudstjänsten hålls i Råda Rum.

Onsdag 31 oktober
18.00 Andrum med mässa.
Obs. Hålls i Råda Rum, lokal: Ester.

 

NOVEMBER

Lördag 3 november, Alla helgons dag
Dagens rubrik: Helgonen
17.00 Minnesgudstjänst. Cecilia Kehlmeier, präst. Josefine Domargård, piano, Lovisa Westbacke, sång, Mirjam Simonsson, violin.

Söndag 4 november, Söndagen efter Alla helgons dag
Dagens rubrik: Vårt evighetshopp
11.00 Gudstjänst. Karin Karlsson, präst. Josefine Domargård, musiker.

Onsdag 7 november
18.00 Andrum med mässa. Daniel Tisell, präst. Ungdomskören Råda Power medverkar under ledning av Kristian Hvitfeldt.
Obs. Hålls i Råda Rum, lokal: Ester.

Söndag 11 november, Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet
Dagens rubrik: Den yttersta tiden
11.00 Gudstjänst. Daniel Tisell, präst. Lars Hernqvist, musiker.

Onsdag 14 november
18.00 Andrum med mässa. Karin Karlsson, präst. Josefine Domargård, musiker.
Obs. Hålls i Råda Rum, lokal: Ester.

Söndag 18 november, Söndagen före domsöndagen
Dagens rubrik: Vaksamhet och väntan
11.00 Gudstjänst. Anne Benedictzen, präst. Josefine Domargård, musiker. Elvira Isip, violin och sång.

Söndag 25 november, Domsöndagen
Dagens rubrik: Kristi återkomst
17.00 Musikgudstjänst med temat Vart du än går. Cecilia Kehlmeier, präst. Kristian Hvitfeldt, musiker. Karin Blennermark, sång.

Onsdag 28 november

18.00 Andrum med mässa. Karin Karlsson, präst. Josefine Domargård, musiker.
Obs. Hålls i Råda Rum, lokal: Ester.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.