Hem » Gudstjänst » Gudstjänster

Gudstjänster

MÄSSOR OCH GUDSTJÄNSTER

Vi firar gudstjänst på söndagar kl 11.00. Sista söndagen i varje månad är det gudstjänst kl 17.00 istället. Om inget annat anges är våra mässor och gudstjänster i Råda kyrka.

Numera kan du swisha kollekten till nr 123 230 1760. Under gudstjänstdagen går pengarna från numret till kollektändamålet. Övriga tidpunkter går swishade pengar till Råda församlings biståndsprojekt.

 

JANUARI

Måndag 1 januari, Nyårsdagen
Dagens rubrik: I Jesu namn
18.00 Sammanlyst ekumenisk gudstjänst. Anders Jernbratt, präst. Musiker från Equmeniakyrkan.
OBS! Gudstjänsten hålls i Equmeniakyrkan i Mölnlycke.

Lördag 6 januari, Trettondedag jul
Dagens rubrik: Guds härlighet i Kristus
11.00 Gudstjänst. Hans-Evert Renérius, präst. Franz Lundberg Pålbrand, musiker.
14.00 Gudstjänst i Benareby skola. Hans-Evert Renérius, präst. Franz Lundberg Pålbrand, musiker. OBS! Plats: Benareby skola.

Söndag 7 januari, Första söndagen efter trettondagen
Dagens rubrik: Jesu dop
11.00 Gudstjänst. Hans-Evert Renérius, präst. Franz Lundberg Pålbrand, musiker.

Söndag 14 januari, Andra söndagen efter trettondagen
Dagens rubrik: Livets källa
11.00 Mässa. Jan Kesker, präst. Anna-Lena Nordberg, musiker.

Söndag 21 januari, Tredje söndagen efter trettondagen
Dagens rubrik: Jesus skapar tro
11.00 Gudstjänst. Cecilia Kehlmeier, präst. Franz Lundberg Pålbrand, musiker.

Söndag 28 januari, Septuagesima
Dagens rubrik: Nåd och tjänst
17.00 Musikgudstjänst. Hans-Evert Renérius, präst. Marcus Sigvardsson, musiker. Sofia Myrén, sång.

Onsdag 31 januari
18.00 Andakt. Varje onsdag kl 18.00 firar vi enkel andakt eller mässa i Råda Rum. Efteråt serverar restaurangen en varm måltid för 50 kr.
Välkomna till Andrum i Råda!
OBS! Andakten hålls i Ester (orangeriet) i Råda Rum.

 

FEBRUARI

Söndag 4 februari, Kyndelsmässodagen
Dagens rubrik: Uppenbarelsens ljus
11.00 Gudstjänst. Jan Kesker, präst. Franz Lundberg Pålbrand, musiker.

Söndag 11 februari, Fastlagssöndagen
Dagens rubrik: Kärlekens väg
11.00 Gudstjänst. Tjänstgörande präst. Franz Lundberg Pålbrand, musiker.

Söndag 18 februari, Första söndagen i fastan
Dagens rubrik: Prövningens stund
11.00 Gudstjänst. Hans-Evert Renérius präst. Franz Lundberg Pålbrand, musiker.

Söndag 25 februari, Andra söndagen i fastan
Dagens rubrik: Den kämpande tron
17.00 Musikgudstjänst. Jan Kesker, präst. Gospelkören Loud’n Proud medverkar
under ledning av Kristian Hvitfeldt.

Onsdag 28 februari
18.00 Veckomässa. Tjänstgörande präst. Kristian Hvitfeldt, musiker.
OBS! Mässan hålls i Ester (orangeriet) i Råda Rum.

 

MARS

Söndag 4 mars, Tredje söndagen i fastan
Dagens rubrik: Kampen mot ondskan
11.00 Gudstjänst. Hans-Evert Renérius, präst. Anna-Lena Nordberg, musiker.

Söndag 11 mars, Midfastosöndagen
Dagens rubrik: Livets bröd
11.00 Mässa. Jan Kesker, präst. Tjänstgörande musiker.

Onsdag 14 mars
18.00 Veckomässa. Tjänstgörande präst. Kristian Hvitfeldt, musiker.
OBS! Mässan hålls i Ester (orangeriet) i Råda Rum.

Söndag 18 mars, Jungfru Marie bebådelsedag
Dagens rubrik: Guds mäktiga verk
11.00 Gudstjänst. Karin Karlsson, präst. Tjänstgörande musiker.

Söndag 25 mars, Palmsöndagen
Dagens rubrik: Vägen till korset
17.00 Musikgudstjänst. Cecilia Kehlmeier, präst. Barnkörerna Råda Rookies, Råda Rockers och Råda Rebels framför sitt påskspel under ledning av Kristian Hvitfeldt.
OBS! Gudstjänsten hålls i Råda Rum.

Onsdag 28 mars
18.00 Veckomässa. Tjänstgörande präst. Kristian Hvitfeldt, musiker.
OBS! Mässan hålls i Ester (orangeriet) i Råda Rum.

Torsdag 29 mars, Skärtorsdagen
Dagens rubrik: Det nya förbundet
19.00 Mässa. Hans-Evert Renérius, präst. Tjänstgörande musiker.

Fredag 30 mars, Långfredagen
Dagens rubrik: Korset
11.00 Gudstjänst. Jan Kesker, präst. Tjänstgörande musiker.

 

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.