Hem » Gudstjänst » Gudstjänster

Gudstjänster

MÄSSOR OCH GUDSTJÄNSTER

Vi firar gudstjänst på söndagar kl 11.00. Sista söndagen i varje månad är det gudstjänst kl 17.00 istället. Om inget annat anges är våra mässor och gudstjänster i Råda kyrka.

Numera kan du swisha kollekten till nr 123 230 1760. Under gudstjänstdagen går pengarna till kollektändamålet. Övriga tidpunkter går swishade pengar till Råda församlings biståndsprojekt.

JUNI

Söndag 3 juni, Första söndagen efter trefaldighet
Dagens rubrik: Vårt dop
11.00 Gudstjänst. Hans-Evert Renérius, präst. Peter Wågsjö, musiker.

Söndag 10 juni, Andra söndagen efter trefaldighet
Dagens rubrik: Kallelsen till Guds rike
11.00 Mässa. Cecilia Kehlmeier, präst. Ann-Sofie Scherman, musiker.

Söndag 17 juni, Tredje söndagen efter trefaldighet
Dagens rubrik: Förlorad och återfunnen
11.00 Gudstjänst. Jan Kesker, präst. Lars Hernqvist, musiker.

Lördag 23 juni, Midsommardagen
Dagens rubrik: Skapelsen
17.00 Midsommargudstjänst. Hans-Evert Renérius, trumpetpräst. Ann-Sofie Scherman, sång och piano.

Söndag 24 juni, Den helige Johannes Döparens dag
Dagens rubrik: Den Högstes profet
11.00 Gudstjänst. Karin Karlsson, präst. Ann-Sofie Scherman, musiker.

JULI

Söndag 1 juli, Apostladagen
Dagens rubrik: Sänd mig
13.00 Sommarmässa med sommarkonfirmanderna. Daniel Tisell, präst. Kristian Hvitfeldt, musiker.
Obs. Utomhus på de stora gräsytorna utanför Råda Kyrka.

Söndag 8 juli, Sjätte söndagen efter trefaldighet
Dagens rubrik: Efterföljelse
11.00 Gudstjänst. Karin Karlsson, präst. Lars Hernqvist, musiker.

Söndag 15 juli, Kristi förklarings dag
Dagens rubrik: Jesus förhärligad
11.00 Gudstjänst. Daniel Tisell, präst. Lars Hernqvist, musiker.

Söndag 22 juli, Åttonde söndagen efter trefaldighet
Dagens rubrik: Andlig klarsyn
11.00 Mässa. Hans-Evert Renérius, präst. Lars Hernqvist, musiker.

Söndag 29 juli, Nionde söndagen efter trefaldighet
Dagens rubrik: Goda förvaltare
17.00 Gudstjänst. Hans-Evert Renérius, präst. Lars Hernqvist, musiker.

AUGUSTI

Söndag 5 augusti, Tionde söndagen efter trefaldighet
Dagens rubrik: Nådens gåvor
11.00 Gudstjänst. Hans-Evert Renérius, trumpetpräst. Lars Hernqvist, musiker.

Söndag 12 augusti, Elfte söndagen efter trefaldighet
Dagens rubrik: Tro och liv
11.00 Gudstjänst. Daniel Tisell, präst. Lars Hernqvist, musiker.

Söndag 19 augusti, Tolfte söndagen efter trefaldighet
Dagens rubrik: Friheten i Kristus
11.00 Mässa. Hans-Evert Renérius, präst. Franz Lundberg Pålbrand, musiker.

Söndag 26 augusti, Trettonde söndagen efter trefaldighet
Dagens rubrik: Medmänniskan
17.00 Gudstjänst. Karin Karlsson, präst. Kristian Hvitfeldt, musiker.

SEPTEMBER

Söndag 2 september, Fjortonde söndagen efter trefaldighet
Dagens rubrik: Enheten i Kristus
11.00 Gudstjänst. Cecilia Kehlmeier, präst. Josefine Domaregård, musiker.

Onsdag 5 september
17.00 Veckomässa.
Obs. Hålls i Råda Rum, lokal: Ester.

Söndag 9 september, Femtonde söndagen efter trefaldighet
Dagens rubrik: Ett är nödvändigt
11.00 Gudstjänst. Anne Benedictzen, präst. Franz Lundberg Pålbrand, musiker.

Onsdag 12 september
17.00 Veckomässa.
Obs. Hålls i Råda Rum, lokal: Ester.

Söndag 16 september, Sextonde söndagen efter trefaldighet
Dagens rubrik: Döden och livet
11.00 Mässa. Daniel Tisell, präst. Josefine Domaregård, musiker.

Onsdag 19 september
17.00 Veckomässa och invigning av konfirmander Berlingruppen 2.
Obs. Hålls i Råda Rum, lokal: Ester.

Söndag 23 september, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet
Dagens rubrik: Rik inför Gud
11.00 Gudstjänst. Karin Karlsson, präst. Franz Lundberg Pålbrand, musiker.

Onsdag 26 september
17.00 Andrum.
Obs. Hålls i Råda Rum, lokal: Ester.

Söndag 30 september, Den helige Mikaels dag
Dagens rubrik: Änglarna
17.00 Gudstjänst. Cecilia Kehlmeier, präst. Kristian Hvitfeldt, musiker.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.