Hem » Gudstjänst » Gudstjänster

Gudstjänster

MÄSSOR OCH GUDSTJÄNSTER

Vi firar gudstjänst på söndagar kl 11.00. Sista söndagen i varje månad är det gudstjänst kl 17.00 istället. Om inget annat anges är våra mässor och gudstjänster i Råda kyrka.

Numera kan du swisha kollekten till nr 123 230 1760.

JANUARI

Nyårsdagen 1 januari
18.00 Ekumenisk fredsgudstjänst. Kyrkorna i Mölnlycke ber och sjunger in det nya året tillsammans.
Plats: Pingstkyrkan
Präster: Cecilia Kehlmeier, Mikael Savhammar, Elisabeth Johansson.
Ett samarbete mellan Pingstkyrkan, Equmeniakyrkan och Råda församling.
Dagens rubrik: I Jesu namn

Söndagen efter nyår 5 januari
11.00 Gudstjänst. Hans-Evert Renérius, präst, Josefine Domargård, musiker.
Dagens rubrik: I Guds hus

Trettondedag jul 6 januari
11.00 Gudstjänst. Hans-Evert Renérius, präst, kören Röster i Råda medverkar under ledning av Franz Lundberg Pålbrand.
Dagens rubrik: Guds härlighet i Kristus

Trettondedag jul 6 januari
14.00 Gudstjänst. Hans-Evert Renérius, präst,  Franz Lundberg Pålbrand, musiker.
Obs! Gudstjänsten äger rum i Benareby skola, Benarebyvägen 114.

Söndag 12 januari, Första söndagen efter trettondedagen
11.00 Mässa. Anne Benedictzen, präst. Josefine Domargård, musiker.
Dagens rubrik: Jesu dop

Onsdag 15 januari
18.00 Andrum med mässa. Cecilia Kehlmeier, präst, Kristian Hvitfeldt, musiker.
Hålls i lokal: Ester i Råda Rum

Söndag 19 januari, Andra söndagen efter trettondedagen
11.00 Gudstjänst. Cecilia Kehlmeier, präst, Franz Lundberg Pålbrand., musiker.
Dagens rubrik: Livets källa

Onsdag 22 januari
18.00 Andrum med mässa. Karin Karlsson, präst, Kristian Hvitfeldt, musiker.
Hålls i lokal: Ester i Råda Rum

Söndag 26 januari, Tredje söndagen efter trettondedagen
17.00 Musikgudstjänst. Karin Karlsson, präst. Kristian Hvitfeldt, musiker.
Dagens rubrik: Jesus skapar tro

Onsdag 29 januari
18.00 Andrum med mässa. Anne Benedictzen, präst, Kristian Hvitfeldt, musiker.
Hålls i lokal: Ester i Råda Rum

FEBRUARI

Söndag 2 februari, Kyndelsmässodagen eller Jungfru Marie Kyrkogångsdag
11.00 Gudstjänst. Cecilia Kehlmeier, präst. Josefine Domargård, musiker.
Dagens rubrik: Uppenbarelsens ljus

Onsdag 5 februari
18.00 Andrum med mässa. Karin Karlsson, präst, Kristian Hvitfeldt, musiker.
Hålls i lokal: Ester i Råda Rum

Söndag 9 februari, Septuagesima
11.00 Mässa. Karin Karlsson, präst. Franz Lundberg Pålbrand, musiker.
Dagens rubrik: Nåd och tjänst

Söndag 16 februari, Sexagesima eller Reformationsdagen
11.00 Mässa. Daniel Tisell, präst. Franz Lundberg Pålbrand, musiker.
Dagens rubrik: Det levande ordet

Onsdag 19 februari
18.00 Andrum med mässa. Karin Karlsson, präst, Kristian Hvitfeldt, musiker.
Hålls i lokal: Ester i Råda Rum

Söndag 23 februari, Fastlagssöndagen
17.00 Musikgudstjänst. Anne Benedictzen, präst. Kristian Hvitfeldt, musiker.
Dagens rubrik: Kärlekens väg

Onsdag 26 februari
18.00 Andrum med mässa. Cecilia Kehlmeier, präst, Kristian Hvitfeldt, musiker.
Hålls i lokal: Ester i Råda Rum

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.