Hem » Gudstjänst » Gudstjänster

Gudstjänster

MÄSSOR OCH GUDSTJÄNSTER

Vi firar gudstjänst på söndagar kl 11.00. Sista söndagen i varje månad är det gudstjänst kl 17.00 istället. Om inget annat anges är våra mässor och gudstjänster i Råda kyrka. – Se senaste uppdatering nedan.

Fr.o.m 22 november och tills vidare har vi inga offentliga gudstjänster i Råda kyrka. Detta är pga de skärpta restriktionerna från FHM och Smittskydd Västra Götaland. Vi måste alla göra vårt för att bromsa smittspridningen. Vi kommer att lägga upp en kortare andakt på vår Facebooksida varje söndag.

På röda dagar ringer en präst i klockan, ber en bön för församlingen och finns tillgänglig 11.00-12.00 för den som ändå vill besöka kyrkan.

Prästerna förmedlar gärna enskild nattvard i kyrkan eller i hemmet,
om så önskas. Kontakta oss för att boka en tid. Tfn: 031-338 21 00
eller info@rada.nu

Numera kan du swisha kollekten till nr 123 230 1760.


FEBRUARI

Söndag 7 februari, Kyndelsmässodagen
11.00 Andakt på Facebook
Präst: Karin Karlsson
Musiker: Josefine Domargård
Dagens rubrik: Uppenbarelsens ljus

Söndag 14 februari, Fastlagssöndagen
11.00 Andakt på Facebook
Präst: Cecilia Kehlmeier
Musiker: Josefine Domargård
Dagens rubrik: Kärlekens väg

Söndag 21 februari, Första söndagen i fastan
11.00 Andakt på Facebook
Präst: Anne Benedictzen
Musiker: Kristian Hvitfeldt
Dagens rubrik: Prövningens stund

Söndag 28 februari, Andra söndagen i fastan
11.00 Andakt på Facebook
Präst: Karin Karlsson
Musiker: Kristian Hvitfeldt
Dagens rubrik: Den kämpande tron


MARS

Söndag 7 mars, Tredje söndagen i fastan
11.00 Andakt på Facebook
Präst: Anne Benedictzen
Musiker: Josefine Domargård
Dagens rubrik: Kampen mot ondskan

Söndag 14 mars, Midfastosöndagen
11.00 Andakt på Facebook
Präst: Cecilia Kehlmeier
Musiker: Kristian Hvitfeldt
Dagens rubrik: Livets bröd

Söndag 21 mars, Jungfru Marie bebådelsedag
11.00 Andakt på Facebook
Präst: Daniel Tisell
Musiker: Josefine Domargård
Dagens rubrik: Guds mäktiga verk

Söndag 28 mars, Palmsöndagen
11.00 Musikandakt på Facebook
Vägen till korset

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.