Hem » Om oss » Organisation

Organisation

Svenska kyrkan är en politiskt styrd organisation. Här kan du läsa om hur det fungerar i Råda församling.

KYRKOFULLMÄKTIGE

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och utses i allmänna val till 4-åriga mandatperioder. Kyrkofullmäktige består av 25 ledamöter. Antalet ersättare ska enligt beslut av kyrkofullmäktige utgöra hälften av det antal ordinarie platser som varje nomineringsgrupp erhåller i kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige har normalt 2 ordinarie sammanträden per år. Det kan tillkomma sammankomster kring olika teman eller i utbildningssyfte.

Kyrkofullmäktiges uppgifter består bland annat av godkännande av bokslut, beviljande av ansvarsfrihet för kyrkorådet, fastställande av budget, kyrko- och begravningsavgifter, val av kvalificerade revisorer, ledamöter och ersättare i kyrkoråd. Fullmäktige fastställer mål och riktlinjer för församlingens verksamheter samt principer för ekonomisk ersättning åt förtroendevalda.

Kyrkofullmäktige (mandatperiod 2022-2025) består av följande ledamöter:

 • Jenny Ljungberg (posk)
 • Karin Lagerström (vice ordf., posk)
 • Gunnar Mårtensson (posk)
 • Björn Rödsta (posk)
 • Henrik Sahlin (posk)
 • Allan Andersson (posk)
 • Birgitta Karlsson (posk)
 • Jan-Olof Karlsson (posk)
 • Hans Hofflander (posk)
 • Katarina Allander (posk)
 • Håkan Larsson (posk)
 • Wivi-Ann Svensson (posk)
 • Ingela Schortz (posk)
 • Lars Ljungberg (posk)
 • Patrik Linde (s)
 • Ingegerd Helén (s)
 • Kristin Arplöw (s)
 • Jonas Andersson (s)
 • Agneta Svensson (s)
 • Jan Linde (s)
 • Ulrika Öst (s)
 • Maria Kornevik Jakobsson (ordf., c)
 • Gun Wågsjö (c)
 • Lars Thomsson (c)
 • Kitt Rehn Magnusson (c)
 • Daniel Tisell (kyrkoherde)

Posk: Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, C: Centerpartiet, S: Socialdemokraterna i Svenska kyrkan


KYRKORÅD

Kyrkorådet är församlingens styrelse. Kyrkorådet ska värna om församlingslivet och verka för dess utveckling, leda förvaltningen av församlingens angelägenheter samt ha tillsyn över övriga utskotts verksamhet. Till kyrkorådets arbetsuppgifter hör medelsförvaltning, ärendeberedning och verkställning av kyrkofullmäktiges beslut.

Kyrkorådet väljs av kyrkofullmäktige som också bestämmer antalet ledamöter i kyrkorådet. Detsamma gäller ersättare. Kyrkorådet består av 8 ledamöter samt kyrkoherden som självskriven ledamot och 5 ersättare. Kyrkorådet har inom sig valt ett arbetsutskott för beredning av ärenden.

Kyrkorådet består av följande ledamöter för mandatperioden 2022-2025:

 • Jenny Ljungberg (ordf., posk)
 • Karin Lagerström (posk)
 • Gunnar Mårtensson (posk)
 • Björn Rödsta (posk)
 • Henrik Sahlin (posk)
 • Ingegerd Helén (vice ordf., s)
 • Patrik Linde (s)
 • Gun Wågsjö (c)
 • Daniel Tisell (kyrkoherde)

Kyrkorådet består av följande ersättare:

 • Allan Andersson (posk)
 • Hans Hofflander (posk)
 • Birgitta Karlsson (posk)
 • Kristin Arplöw (s)
 • Lars Thomsson (c)

KYRKORÅDETS ARBETSUTSKOTT

Kyrkorådets arbetsutskotts ledamöter:

 • Jenny Ljungberg (ordf., posk)
 • Ingegerd Helén (s)
 • Gun Wågsjö (c)
 • Daniel Tisell (kyrkoherde)