Hem » Bli medlem!

Bli medlem!

Oavsett om du är medlem eller inte är du välkommen till kyrkan. Men som medlem är du också med och tar ansvar för kyrkans framtida utveckling och kamp för kärlek, människovärde och livskvalitet. Du är välkommen att bli en del av Svenska kyrkan och vår gemenskap oavsett vem du är. Tillsammans strävar vi efter en bättre värld för oss och kommande generationer.

HUR GÖR JAG FÖR ATT BLI MEDLEM?

 • Du blir medlem i kyrkan genom dopet. Alla kan döpas, oavsett ålder. Tidigare blev man i Sverige automatiskt medlem i Svenska kyrkan vid födelsen, men så är det inte längre.
 • Det går också bra att anmäla att du vill bli medlem. Det gäller både om du vill bli medlem för första gången eller om du tidigare varit medlem och vill bli det igen.

Du kan fylla i blanketten nedan och skicka in via brev eller e-post till Råda församling. Du kan också formulera dig fritt i ett brev eller skicka ett e-postmeddelande så återkopplar vi till dig för underskrift.

Inträdesblankett (pdf)

Skicka brevet till:

Råda församling
Kyrkvägen 45
435 30 Mölnlycke

Skicka e-post till: info@radarum.se


GODA SKÄL ATT VARA MEDLEM:

 • LIVETS STORA HÄNDELSER
  Vi människor har ett behov av riter och att uppmärksamma högtider. I Svenska kyrkan finns lång erfarenhet av att välkomna det nya barnet, att erbjuda tonåringar ett tillfälle att få brottas med frågor om vem man är och vad man tror på, att manifestera kärleken till den man älskar och att få ta farväl när en anhörig eller nära vän gått bort.
  Livets stora händelser
 • SOLIDARITET – FÖR ALLA ÖVERALLT
  Svenska kyrkan arbetar utifrån att alla människor är lika mycket värda oavsett kön, ålder, sexuell läggning, trosuppfattning och hur mycket pengar man har. Vi vill möta dig mitt i vardagen, vem du än är, i alla livets skeden.
  Gudstjänster i Råda
  Vuxengrupper i Råda
 • BARN OCH UNGA
  I Svenska kyrkan finns en särskild omsorg om barns och ungas växande och trygghet. Vi har gott om värmande mötesplatser för barn med föräldrar, unga och unga vuxna.
  Barn i Råda
  Ung i Råda
 • MUSIK OCH KÖRER
  Musik är en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generell heltäckande definition. Svenska kyrkan står för ett musikliv som i sin helhet är mer omfattande än någon annan musikinstitution i landet.
  Alla våra körer
  Konserter och evenemang i Råda Rum
  Konserter och evenemang i Råda kyrka
 • KYRKOBYGGNADERNA – HISTORISKA LANDMÄRKEN OCH KULTURARV
  Våra kyrkobyggnader är fulla av historia. På många håll fungerar kyrkan som ett historiskt landmärke som har en särskild plats i människors hjärtan.
  Råda kyrka
 • OLYCKOR, KRISER OCH KATASTROFER
  Svenska kyrkan samarbetar med samhällets övriga krisberedskap vid större olyckor. Erfarenheten att möta människor i sorg och kris är till stor nytta och den öppna kyrkan blir en stilla plats för tankar och en mötesplats för sörjande. Vi arbetar också för att hjälpa till vid naturkatastrofer eller i krigshärjade områden runt om i världen.
  Samtal och stöd
 • EN PLATS FÖR EFTERTANKE
  Oavsett om du ser dig som troende, sökare eller tvivlare så finns Svenska kyrkan för att dela dina och andras funderingar kring livet, döden, glädjen och sorgen. Oavsett vem du är erbjuder Svenska kyrkan en plats och ett sammanhang för dig.
  Råda Rum
  Råda församling

SKILLNAD MELLAN KYRKOAVGIFT OCH BEGRAVNINGSAVGIFT
Kyrkoavgiften betalas av medlemmar i Svenska kyrkan men begravningsavgiften betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion. Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten.