Hem » Råda kyrka » Om Råda kyrka

Om Råda kyrka

Råda kyrka är en liten röd träkyrka, omgiven av stora träd. Kyrkan rymmer cirka 250 personer och byggdes år 1712.

Vapenhuset och tornet tillkom under 1700-talets senare hälft. Ursprungligen var kyrkan ljusgul i färgen, men i början av 1800-talet målades den röd.

Församlingen har sitt namn, Råda, efter det fornsvenska ordet rodha vilket betyder röjd mark. Ortsnamnet Råda syftar alltså på när marken en gång röjdes för att bli boplats. Redan under 1500-talet hade Råda en kyrka, och möjligtvis ännu tidigare. Dagens kyrka har troligtvis placerats bredvid sin föregångare.

Kyrkan omges av en stor kyrkogård. I sluttningen ovanför kyrkan finns två gula byggnader, den gamla kantorsbostaden och kyrkskolan. Mitt emot kyrkan ligger prästgården. Råda församlingshem, Råda Rum, ligger bredvid kyrkan en bit bort.

Här kan du läsa mer om Råda kyrka (pdf)


Hitta hit
Råda kyrka ligger på Kyrkvägen i Mölnlycke. Närmaste busshållplatser är Kyrkvägen alternativt Råda stock.

Klicka här för att se i google maps.

Öppettider
Råda kyrka är öppen på vardagar kl. 8.00-16.00 och helger i samband med gudstjänst.

Välkommen att besöka Råda kyrka!