Hem » Gudstjänst » Begravning

Begravning

Den kristna riten för att säga farväl och tacka för en människa är en gudstjänst. I begravningsgudstjänsten överlämnar vi den döde till Gud. I Råda församling vill vi hjälpa dig att göra begravningen så fin och minnesvärd som möjligt.

Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt för den som är död. Den är också något att hämta kraft ur för den dödes anhöriga. I gudstjänsten får vi tacka för vad en människa gett oss. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades och ville i vår relation. Vi får be om försoning för det som brustit mellan oss. Gudstjänstens djupaste ärende är överlämnandet av den som är död i Guds händer.

Genom begravningsgudstjänsten visar vi också respekt för kroppen. Kroppen kan inte skiljas från människan. Vi lägger kroppen till vila, prästen lyser frid över den avlidne och överlåter honom/henne i Guds omsorg och kärlek.

BEGRAVNINGSGUDSTJÄNST I RÅDA

Råda församling erbjuder begravningsgudstjänster på

  • Onsdagar kl 10.00 och 13.00
  • Fredagar kl 10.00 och 13.00.

Om den avlidne är medlem i Svenska kyrkan så är begravningsgudstjänsten gratis. Det som ingår är präst, organist, vaktmästare och kyrka. Finns det önskemål om en borgerlig begravningsceremoni tillhandahåller Råda församling sin ceremonilokal.

Församlingens bårtäcke lånas ut kostnadsfritt vid begravningar i kyrkan eller ceremonilokalen.

ÖNSKEMÅL VID LIVETS SLUT

Gravplats, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremoni betalas genom begravningsavgiften som alla betalar oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan är även kyrkans övriga tjänster gratis. Det kan vara bra att tala om för anhöriga hur man vill ha sin begravning och om man inte är medlem i Svenska kyrkan. I Råda Rums reception kan du hämta “Mina önskemål vid livets slut – ett dokument för dig som vill planera tiden efter din bortgång”.

BOKNING

Anhöriga till den avlidne anlitar oftast en begravningsbyrå som sköter allt det praktiska. Om du vill boka begravningsgudstjänsten själv, tar du kontakt med vår reception, tel 031-338 21 00, och anmäler dödsfallet. Då behövs uppgifter om den avlidne, kontaktuppgifter på anhöriga och önskemål om gravsättning. Därefter kommer ni överens om dag och tid för begravningsgudstjänst. Prästen tar sedan kontakt med er för ett sorgesamtal. På det samtalet får ni tillfälle att ställa frågor samt vara med och utforma gudstjänsten.

I samband med begravningsgudstjänsten är det många som önskar minnesstund. I Råda Rum kan du boka minnesstund med mat och dryck. Minnesstund bokas via receptionen på 031-338 21 00 eller via den anlitade begravningsbyrån.

I samband med en begravning blir frågor om gravrätt och gravskötsel aktuella.

SAMTAL

Vill du samtala med någon? Välkommen att kontakta församlingens präster eller diakon.

Råda församling erbjuder också möjlighet att deltaga i en Leva-vidare-grupp.

”… Sorgen och döden får en ny och annorlunda karaktär när den bärs upp av uppståndelsen och den himmelska lovsångens ton.” Kyrkoordningen kap 24 Begravning.

Kyrkogård