Hem » Musik

Musik

MUSIK I RÅDA

I Råda församling har vi massor av musik!
Vi har körer för alla åldrar som regelbundet ger konserter och framträdanden. Ett flertal gånger per termin ges även lunchkonserter.
Ibland musiceras det i Råda Rum, ibland i Råda kyrka. Läs mer om vår musikverksamhet och vårt musikutbud nedan.

Allsång i Råda
Vi sjunger tillsammans för hälsa, glädje och gemenskap.

Barnkörer
Råda har körer för alla åldrar.

Musik i Råda kyrka
Här har vi samlat musiken i kyrkan/månad.

Råda power
Ungdomskören i Råda.

Vuxenkörer
I Råda finns körer för alla.