Hem » Aktuellt » Kontroll av gravstenar

Kontroll av gravstenar

KONTROLL AV GRAVSTENAR PÅ RÅDA KYRKOGÅRD

Just nu genomför vi tester i enlighet med CGK:s (Centrala gravvårdskommitténs) riktlinjer på alla gravstenar som är högre än 30 cm. I de fall då gravstenen inte uppfyller säkerhetskraven kommer graven att märkas upp och gravrättsinnehavaren att kontaktas. Om gravstenen bedöms vara en stor säkerhetsrisk kommer den att läggas ner.

Bakgrunden till gravstenskontrollen är att flera olyckor, några med dödlig utgång, har skett på grund av fallande gravstenar.

Det är gravrättsinnehavarens skyldighet att se till så att gravstenen inte är en säkerhetsrisk.

Observera dock att stenen kan vicka något på sockeln utan att den utgör en fallrisk. Denna ”vickmån” finns där för att stenen ska kunna lyftas av från sockeln vid exempelvis en textkomplettering.

För att en gravsten ska anses som säker ska den uppfylla följande:

  •   Gravstenen får inte luta för mycket.
  •   Det ska finnas minst två ”dubbar” med en viss tjocklek (beroende på stenens storlek).
  •   Gravstenen ska tåla ett tryck av 35 kg.

Läs mer på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations hemsida

Har du frågor? Kontakta oss.
Kenny Schmidt, vaktmästare
Tfn: 031-338 21 03

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>