Hem » Aktuellt » Info om nybyggnation ekonomibyggnad

Info om nybyggnation ekonomibyggnad

Råda församling planerar en nybyggnation av ekonomibyggnad avsedd för begravningsverksamhetens funktioner.

Råda församlings befintliga ekonomibyggnader dit begravningsverksamheten idag är förlagd uppfyller inte längre dagens krav. Vi behöver ersätta de gamla, i många fall undermåliga byggnaderna för att utveckla en bra lösning som kan fungera i framtiden.

Tidsplan
I dagsläget finns ett preliminärt tidsspann satt till byggstart hösten 2024 med preliminär invigning våren 2026.

Läs om planerna i sin helhet här: https://radaforsamling.se/nybyggnation-av-ekonomibyggnad/

Kommentarer är stängda