Hem » Aktuellt » Föreläsning: Anna Mannheimer

Föreläsning: Anna Mannheimer

Torsdagen den 2 oktober kl. 18.30-20.30 föreläser Anna Mannheimer och Johanna Wester i Mölnlycke kulturhus stora sal. Föreläsningen är kostnadsfri och kräver ingen anmälan. Den ingår i det gemensamma firandet av FN:s barnkonvention 25 år (läs mer nedan).

”Med rättigheterna som verktyg”
Kom och lyssna till Johanna Wester, barnrättsinformatör från UNICEF som lyfter vikten av barnrätt i hemmet och tipsar kring hur rättighetsfrågor kan bli roliga och användbara för både barn och föräldrar.

”Anna Mannheimer – en helt vanlig pappa”
Därefter lyssnar vi till Anna Mannheimer, programledare och komiker som pratar utifrån egna erfarenheter kring föräldraskap under rubriken ”Anna Mannheimer – en helt vanlig pappa”.

Välkommen!
__________________________________________________________________

I främsta rummet
I år fyller FN:s barnkonvention 25 år! Det här uppmärksammar Svenska kyrkan och Härryda kommun i projektet I främsta rummet. Det gemensamma firandet äger rum 2-6 oktober med spännande och roliga programpunkter för stora och små runtom i kommunen. Läs mer på projektets egen hemsida iframstarummet.se

Projektet ska ge inspiration med fokus på barnen, både för dem och med dem. Det ska beröra, påverka och ge verktyg för ett fortsatt tryggt växande. Tanken är att visa på allt gott arbete som redan görs runtom om i kommunens och församlingarnas olika verksamheter.

Projektet arbetar utifrån två av de fyra huvudprinciperna i FN:s barnkonvention. Artikel 6: “Barnets rätt till liv och utveckling”. Artikeln betonar av barns har rätt till fysisk, psykisk, andlig och moralisk utveckling.
Artikel 12: “Barnets rätt till deltagande och inflytanden”. Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

Här kan du läsa om Svenska kyrkans engagemang i FN:s barnkonvention >>

Vill du veta mer?
Kontakta projektledare Karin Blennermark tel. 0735-109206 eller karin.blennermark@rada.nu


Råda församling 2014

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>