Hem » Ung » RISK-DAG

RISK-DAG

RISK-DAG

PASSAR UNGDOMAR I ÅRSKURS 6 TILL GYMNASIEKLASS

RISK är namnet på de temadagar Råda församling erbjuder Mölnlyckes högstadieklasser och gymnasieskola. På en RISK-dag utgår vi från ett teambuildingprogram, bestående av praktiska gruppövningar med syfte att visa på allas lika värde och vikten av att samarbeta. Begrepp som respekt, vänskap, människovärde och samarbete står i fokus under dagen.

Under en dag utomhus vid sjön Ötjärn får eleverna ta ”risken” att samarbeta. Eleverna delas in i mindre grupper och vandrar mellan olika stationer där de ställs inför problem som de får i uppgift att lösa genom samarbete. De måste prata med varandra och våga säga vad de tänker, men också verkligen lyssna på vad kompisen säger. Efter utförd uppgift utvärderar gruppen resultatet, under diskussioner ledda av församlingens personal.


  • En RISK-dag pågår mellan 9.30 och ca 13.00. Under dagen ingår korvgrillning. Dryck vill vi däremot att eleverna tar med sig själva.

  • Kostnaden för en RISK-dag är 30:- per elev från skola i Mölnlycke.

  • Församlingens ungdomsteam står för ledning och utformning av temadagarna.

  • Vi önskar att lärare är med under dagen men då endast som observatörer.

  • När ni bokat in er skickar vi ut en bekräftelse med detaljerad information om er bokade temadag.


Vill du boka eller ha mer information?
Danjel Svensson, församlingspedagog, tel 0703-14 46 83, danjel.svensson@svenskakyrkan.se

Råda i skolan

Kommentarer från andra lärare

“En dag med RiSk är lära för livet i hänsynstagande såväl som samarbete. Det behövs mer av detta i skolan.”


“Vår roll som skola är mycket mer än bara ämneskunskap, det handlar om hela människan. Det är lika viktigt att eleverna lär sig respektera varandra och samarbeta och RiSk-dagarna är ett av alla sätt att träna detta.”


“En RiSk-dag kan hjälpa till att bryta invanda mönster i klassen, en tyst elev kan plötsligt börja prata och kanske till och med bli en av de drivande i gruppen. Dagen ger också gruppen en gemensam historia att blicka tillbaka på.”