Hem » Bibliska kvinnor i Råda

Bibliska kvinnor i Råda

Bibliska kvinnor i Råda

I Råda Rum är nio rum uppkallade efter bibliska kvinnor. Kvinnor i Bibeln beskrivs ofta i relation till vem de är mor till, syster till eller vem de är gifta med. Det är sällan att kvinnan själv får stå i centrum – fram tills nu.
Under tre kvällar ska vi bekanta oss med Maria, Elisabet, Rut, Hanna, Mirjam, Hagar, Marta och Ester. Vi ska få lyssna till deras berättelser och ta del av deras glädje och sorg, segrar och nederlag.
Träffarna leds av Anne Benedictzen, präst i Råda församling. (Och nej, du behöver inte vara bibelsprängd för att delta, bara vara intresserad av människor)

  • 11/3 Maria, Elisabet, Hanna – föräldraskap, graviditet
  • 15/4 Mirjam, Ester, Rut – befrielse, att inte passa in i ideal. Obs! Nytt datum: 7/10
  • 20/5 Hagar, Rebecka, Marta – tillit. Obs! Nytt datum: 4/11
Kl 19.00 i Råda Rum (vi håller på en dryg timme). Kostnadsfritt
Tips! Gör en helkväll i Råda Rum. Kl 18.00 firas mässa i Ester och för den som vill serveras
mat efter mässan kl 18.15.
Välkommen!