Hem » Vuxen » Råda på jobbet

Råda på jobbet

Råda på jobbet är en resurs för företag och organisationer. Vårt mål är att inspirera till ett gott liv både privat och på arbetet.

Allt fler ledare vill släppa in de stora livsfrågorna på arbetsplatsen. Råda på jobbet möter dagligen människor i glädje och sorg och är vana att ge vägledning och stöd. Att beakta etiska och existentiella frågor är viktigt i ett gott ledarskap. Nedan kan du läsa om vad Råda på jobbet kan erbjuda dig och din organisation.

HANDLEDNING

Hur finner man nya vägar när de gamla inte längre räcker till? Handledning syftar till att ge distans, skapa helhetssyn och inspirera till att nå mål. Det kan handla om etiska aspekter av arbetslivet eller om att hitta en sund balans mellan arbete och privatliv.

KRISRELATERADE INSATSER

Som ett led i arbetsplatsens krisberedskap och vid svåra och oväntade händelser på arbetsplatsen kan vi finnas till hands, främst för ledning och personal, men också för samtal och kontakt med anhöriga.

VÄRDEGRUNDSARBETE

Vi reflekterar över och synliggör de värderingar som er organisation vilar på. Vilka värderingar finns på arbetsplatsen? Är de hållbara ur ett etiskt-, miljö- och rättviseperspektiv. Tillsammans utformar vi en plan för hur värderingar ska genomsyra verksamheten.

LEDARSKAP

En ledares människosyn får alltid betydelse för andan och företagsklimatet. Råda på jobbet vill ge ledare verktyg att hantera livsfrågor och beredskap för ett etiskt handlande.

KONFERENS

Råda Rum är en mötesplats med rymd och ljus för företagare och organisationer. Lokalerna erbjuder fräscha konferensrum i olika storlekar anpassade för grupper upp till 800 personer. God mat i samband med konferensen står vårt eget Råda Rum för. Konferenser bokas i Råda Rums reception, tel 031-338 21 00.

Vill du veta mer?
Kontakta Cecilia Kehlmeier, präst, på tel 031-338 21 11, 0703-14 46 11 eller cecilia.kehlmeier@rada.nu

Rada pa jobbet