Hem » Lajvkonfirmand

Lajvkonfirmand

Som Lajvkonfirmand så kommer du att utforska kristen tro och tradition i dess mest spektakulära form då vi kommer att ge oss ut på en tidsresa till den tid då Svea rike vägde mellan det hedniska och det kristna, en tid då frågan ställdes på sin spets. Vårt huvudläger är alltså ett lajv och tillsammans med hundratals andra kommer vi att leva i den fantasivärlden som också befolkas av troll, alver och allsköns sagoväsen. Mycket är förstås lek, men frågorna om tro och om livet är också på allvar.


ANMÄLAN ÖPPNAR 31 MAJ KL 10.00

Länk till ANMÄLAN.


Lajvkonfirmand läsåret 2022/2023

Invigning
Onsdag 7 september 2022 önskar vi både konfirmander och föräldrar varmt välkomna på invigning/informationsmöte i Råda Rum. Tider: Konfirmander 16.00 – 20.00 och föräldrar är med 19.00 – 20.00, med start i Råda Rum.

Uppstartsläger
10-11 september. Mer information kommer på invigningen 7 september.

Gudstjänstgång
Under året som konfirmand skall man gå i gudstjänst på egen hand vid 2 tillfällen, en gång i juletid och en gång runt påsk. Mer information om detta vid invigningen den 7 september 2022.


Träffar

 • 26 oktober kl 16.00-18.30
 • 23 november kl 16.00-18.30
 • 14 december kl 16.00-18.30
 • 25 januari kl 16.00-18.30
 • 22 februari kl 16.00-21.00. Studiebesök på Stadsmissionen. Vi startar i Råda Rum. (Eget busskort, egen förtäring)
 • 29 mars kl 16.00-18.30
 • 26 april kl 16.00-18.30
 • 10 maj kl 16.00-20.00. Till den här träffen önskar vi både konfirmander och föräldrar varmt välkomna. Tider: Konfirmander 16.00-20.00 och föräldrar 19.00-20.00. Vi kommer bland annat att informera om den kommande läger. Vi startar i Råda Rum.

Huvudläger
17-21 maj 2023 (Kristi himmelfärdshelgen) åker vi på ett lajvläger utanför Skillingaryd. Mer information kommer på träffen 10 maj.

Konfirmation

 • Genrep: Fredag 2 juni kl 16.00-20.00 i Råda Rum.
 • Konfirmationsgudstjänst: Lördag 3 juni kl 11.00 i Råda Rum. Mer info ges vid träffen 10 maj.

Återträff

 • Onsdag 6 september återträff för alla konfirmander i Råda Rum. Mer information kommer efter konfirmationsgudstjänsten. (Föranmälan, matbeställning.)

Kostnad: 500 kr
Kostnad för läsåret, inklusive två läger och träffar. Faktura kommer i samband med invigningen.

Kontakt
Mikael Lestander 0703-14 07 63, mikael.lestander@svenskakyrkan.se

Vill du veta mer? Kontakta Mikael Lestander 0703-14 07 63, mikael.lestander@svenskakyrkan.se