Hem » Ung » Konfirmandassistent

Konfirmandassistent

UTVECKLA DITT LEDARSKAP

Vill du prova på att vara ledare? Då har vi utmaningen för dig! Sedan många år har vi sett värdet av att engagera unga i vårt konfirmandarbete. ”Gamla konfirmander” är ovärderliga som förebilder och brobyggare mellan olika åldrar.

Ett övergripande tema i vårt konfirmandarbete är relationer – relationen till oss själva, våra medmänniskor och till Gud. Vi kommer att beröra frågor som: Duger jag som den jag är? Finns Gud? Har jag nåt ansvar för andra? I det här arbetet är ni unga med er egen konfirmandtid färsk i minnet och er kunskap om vad det innebär att vara ung i dag mycket viktiga.

För att du skall trivas i din ledarroll erbjuder vi, i samarbete med Göteborgs stift, en ledarskapsutbildning på temat Våga vara viktig. Vi kommer att arbeta såväl praktiskt som teoretiskt, i vår egen grupp men också tillsammans med unga ledare från andra församlingar i Göteborgs stift. Mer information om tider, läger och utbildningen kommer.

Vill du vara med?
För att engagera sig i konfirmandarbetet krävs det ingen tidigare ledarerfarenhet. Datum för ledarskapskursen 2016/17 samt tider för konfirmandträffar, läger och konfirmation hittar du i vår Facebookprofil Ung Råda.

Kontakta Danjel Svensson, församlingspedagog, tel 0703-14 46 83 eller danjel.svensson@rada.nu för att anmäla ditt intresse.