Hem » Gudstjänst » Gudstjänster

Gudstjänster

MÄSSOR OCH GUDSTJÄNSTER

Vi firar gudstjänst på söndagar kl 11.00. Sista söndagen i varje månad är det gudstjänst kl 17.00 istället. Om inget annat anges är våra mässor och gudstjänster i Råda kyrka.

Numera kan du swisha kollekten till nr 123 230 1760. Under gudstjänstdagen går pengarna från numret till kollektändamålet. Övriga tidpunkter går swishade pengar till Råda församlings biståndsprojekt.

 

NOVEMBER

Lördag 4 november, Alla helgons dag
Dagens rubrik: Helgonen
17.00 Gudstjänst med ljuständning. Cecilia Kehlmeier, Anders Jernbratt, Daniel Tisell, Hans-Evert Renerius, präster. Katarina Lidman, diakon. Ann-Sofie Scherman, musiker. Karin Knutson, cello.

Söndag 5 november, Söndag efter Alla helgons dag
Dagens rubrik: Vårt evighetshopp
11.00 Gudstjänst. Hans-Evert Renérius, präst. Anna-Lena Nordberg, musiker.

Söndag 12 november, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet
Dagens rubrik: Frälsningen
11.00 Gudstjänst. Daniel Tisell, präst. Barnmusikgruppen LongKalsong.
OBS! Gudstjänsten äger rum i Råda Rum

Söndag 19 november, Söndagen före domsöndagen
Dagens rubrik: Vaksamhet och väntan
11.00 Mässa. Hans-Evert Renérius, präst. Peter Wågsjö, musiker.

Söndag 26 november, Domssöndagen
Dagens rubrik: Kristi återkomst
17.00 Gudstjänst. Hans-Evert Renérius, präst. Kristian Hvitfeldt, musiker.

 

DECEMBER

Söndag 3 december, Första advent
Dagens rubrik: Ett nådens år
11.00 Gudstjänst. Daniel Tisell, präst. Kören Röster i Råda, tjänstgörande musiker.
17.00 Sånggudstjänst. Daniel Tisell, präst. Gospelkören Loud’n Proud under ledning av Kristian Hvitfeldt.

Söndag 10 december, Andra advent
Dagens rubrik: Guds rike är nära
11.00 Familjegudstjänst med julspel. Daniel Tisell, präst. Barnkörerna Råda Rookies, Råda Rockers och Råda Rebels framför sitt julspel under ledning av Kristian Hvitfeldt. OBS! Gudstjänsten firas i Råda Rum

Lördag 16 december
11.00 Konfirmandgudstjänst med luciatåg. Cecilia Kehlmeier, präst. Tjänstgörande musiker.

Söndag 17 december, Tredje advent
Dagens rubrik: Bana väg för Herren
11.00 Gudstjänst med luciatåg. Cecilia Kehlmeier, präst. Tjänstgörande musiker.

Söndag 24 december, Fjärde advent
Dagens rubrik: Herrens moder
11.00 Samling vid krubban. Cecilia Kehlmeier, präst. Kim Kehlmeier, musiker.
17.00 Julbön. Anders Jernbratt, präst. Peter Wågsjö, musiker.
23.00 Midnattsmässa. Hans-Evert Renérius, präst. Peter Wågsjö, musiker.

Måndag 25 december, Juldagen
Dagens rubrik: Jesu födelse
17.00 Sånggudstjänst. Svante Myrén, pastor. Sofia Myrén, sång. Kristian Hvitfeldt, musiker.

Tisdag 26 december, Annandag jul
Dagens rubrik: Martyrerna
11.00 Mässa. Anders Jernbratt, präst. Tjänstgörande musiker.

Söndag 31 december, Söndagen efter jul
Dagens rubrik: Guds barn
11.00 Gudstjänst. Anders Jernbratt, präst. Tjänstgörande musiker.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.